Lab-Urine

Lab-urine

oprogramowanie do analizatora moczu

Lab-URINE jest programem wspomagającym pracę laboratorium w zakresie gromadzenia danych z aparatów do moczu. Program pozwala łatwo i szybko na odczyt i obsługę wyników badań pacjenta. Zawiera kompletne podpowiedzi do badania mikroskopowego moczu oraz ocenę wyników na podstawie normy. Tworzy zestawienia wyników za dowolny okres czasu.

Program obsługuje: U500, U120, Uryxxon, U120 Ultra, TC720, Dirui H-500. Z możliwością podłączenia innego typu analizatorów.

Główne możliwości programu:

  • Podłączenie aparatu i przesyłanie wyników badań do komputera.
  • Wprowadzanie analizy mikroskopowej osadu, korzystając z prostych podpowiedzi, przykładowo takich jak leukocyty, erytrocyty, wałeczki, kolor, przejrzystość.
  • Wprowadzenie informacji o pacjencie.
  • Informacje o odbiorcy, kto wykonał i autoryzował. Odpowiednie daty, godziny.
  • Wydruki wyników badań.
  • Zestawienia wyników za dowolny okres czasu.
  • Edytowanie postaci wydruków.
  • Dane archiwalne z szybkim wyszukiwaniem.
  • Zabezpieczenie – nadawanie praw dostępu do poszczególnych opcji dla użytkowników programu.

Wymagania: System MS Windows XP/7/8/10