mini-Lab-as

mini Lab-as

oprogramowanie do połączenia dowolnego  aparatu z komputerem

Mini-Lab-AS jest programem wspomagającym pracę laboratorium. Umożliwia połączenie aparatu z komputerem, przesyłanie wyników z aparatu, rejestrację pacjenta wydawanie wyników badań, gromadzenie danych o pacjentach, przychodniach, wykonywanie zestawień wyników i sięganie do gromadzonej historii danych – z pojedynczego aparatu. Program zawiera m.in. automatyczną ocenę wyników na podstawie normy i obliczanie ceny.

Główne możliwości programu:

  • Ewidencja pacjentów, wyników badań, przychodni i lekarzy zlecających.
  • Podłączenie aparatu i przesyłanie wyników badań do komputera.
  • Wydruki wyników badań.
  • Informacja o wykonywanych na aparacie badaniach z możliwością ich szczegółowego definiowania, w tym różne zakresy norm wyników, oraz różne poziomy cenowe.
  • Definiowania pracowni, osoby aktualnie wykonujące, autoryzujące itd.
  • Zestawienia badań za dowolny okres czasu.
  • Edytowanie postaci wydruków.
  • Szybkie wyszukiwanie danych archiwalnych.
  • Zabezpieczenie – nadawanie praw dostępu do poszczególnych opcji dla użytkowników programu.

Wymagania sprzętowe: System MS Windows XP/7/8/10